Není možné

Zrušení termínu již není možné.

Zrušení termínu je možné minimálně 24 hodin předem. V opačném případě požadujeme úhradu výše objednané masáže nebo zajištění náhradníka, který přijde na masáž místo vás.

Prosím, kontaktujte nás na info@studio-obloukova.cz
Číslo účtu: 9709941001/5500

Velmi děkujeme.
Masážní Studio Oblouková

Vážení a milí klienti,

rádi bychom vás upozornili, že v případě zrušení vaší rezervace méně než 24 hodin před termínem masáže požadujeme úhradu masáže v plné výši nebo zajištění náhrady, která přijde místo vás.

V případě zpoždění v době delší než 15 minut masáž propadá a vzniká nárok na storno poplatek.

Veškeré informace naleznete v Obchodních podmínkách Studia Oblouková.

Těšíme se na vás.

Masážní Studio Oblouková